V-expo

選べる7つのタイプ

セミナー

講演・社員集会イベントに

1.
セミナータイプ


音声タイプ

ステージからの一方向音声

収容人数

最大1000名